¨Naše společnost PECUD v. o. d. Žandov realizuje projekt s názvem „Snížení energetické náročnosti – výměna chlebové linky“, reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011164, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

 

Předmětem projektu je pořízení moderní automatické chlebové linky, která nahradí současnou zastaralou výrobní technologii. Stávající chlebová linka je nejen morálně a technicky zastaralá, ale především energeticky velmi náročná. V rámci projektu dojde k pořízení plně automatické chlebové linky, která bude sestávat z technologie pro kynutí a technologie pro pečení.

Instalací nové technologie tedy dojde ke snížení energetické náročnosti výroby.