EU projekty

Naše společnost PECUD v. o. d. Žandov realizuje projekt s názvem „PECUD-výměna pece na jemné pečivo a kotle na páru“, reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017591, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR. 

Předmětem projektu je pořízení moderní automatické kotelny na výrobu páry , která nahradí současnou zastaralou výrobní technologii. Současně dojde k výměně pece na jemné pečivo za nové moderní pece. Stávající zařízení je nejen morálně, ale i technicky zastaralé a především energeticky velmi náročné. 

Instalací nové technologie tedy dojde ke snížení energetické náročnosti výroby.

¨Naše společnost PECUD v. o. d. Žandov realizuje projekt s názvem „Snížení energetické náročnosti – výměna chlebové linky“, reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011164, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

 

Předmětem projektu je pořízení moderní automatické chlebové linky, která nahradí současnou zastaralou výrobní technologii. Stávající chlebová linka je nejen morálně a technicky zastaralá, ale především energeticky velmi náročná. V rámci projektu dojde k pořízení plně automatické chlebové linky, která bude sestávat z technologie pro kynutí a technologie pro pečení.

Instalací nové technologie tedy dojde ke snížení energetické náročnosti výroby.